Nawigacja
Strona główna
Kontakt
Galeria zdjęć
Szukaj
Stowarzyszenie
· Władze
· Lista członków LGD
· Statut
· LSR
· Regulaminy
· Dokumenty członkowskie
Region objęty LSR
· Gmina Aleksandrów
· Gmina Inowłódz
· Gmina Czerniewice
· Gmina i Miasto Drzewica
· Gmina Lubochnia
· Gmina Mniszków
· Gmina Opoczno
· Gmina Poświętne
· Gmina Rzeczyca
· Miasto i Gmina Przedbórz
· Gmina Sławno
· Miasto i Gmina Sulejów
· Gmina Tomaszów Maz.
· Gmina Wielgomłyny
· Miasto i Gmina Wolbórz

Projekt partnerski

Skrzynka

Wydarzenia

Leader
· LEADER 2007-2013
Przetłumacz stronę

Logowanie
Nazwa użytkownika

Hasło



Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

PROW 2014-2020 - szkolenie z zakresu wsparcia przedsiębiorczości - Informacja


Bezpłatne szkolenia dotyczące zasad ubiegania się o przyznanie pomocy oraz praktycznych wskazówek przy wypełnianiu dokumentacji aplikacyjnej.

Informujemy, że wszystkie osoby, które złożyły w terminie formularz zgłoszeniowy zostały na nie zakwalifikowane i otrzymają materiały szkoleniowe.  Zapraszamy.


Program szkolenia

Termin

Miejsce

Godziny

Formularz

20.02.2017

Przedbórz
dla mieszkańców gmin: Przedbórz, Aleksandrów, Wielgomłyny

Zespół Szkolno- Gimnazjalny
w Przedborzu – sala konferencyjna
(wejście od strony Schroniska Młodzieżowego)
ul. Mostowa 35 a
97 - 570 Przedbórz

845 - 1530

Formularz (załącznik)

21.02.2017

Sulejów
dla mieszkańców gmin:
Sulejów, Mniszków, Wolbórz

Miejski Ośrodek Kultury
w Sulejowie ul. Błonie 10 A
97 - 330 Sulejów

845 - 1530

Formularz (załącznik)

22.02.2017

Opoczno
dla mieszkańców gmin:
Opoczno, Drzewica, Sławno

Miejski Dom Kultury
w Opocznie
(sala warsztatowa)
ul. Biernackiego 4
26 - 300 Opoczno

845 - 1530

Formularz (załącznik)

01.03.2017

Tomaszów Mazowiecki
dla mieszkańców gmin:
Tomaszów Mazowiecki,
Inowłódz, Lubochnia

Świetlica Wiejska
w Komorowie
ul. Biblioteczna 1
97 - 200 Tomaszów Mazowiecki

845 - 1530

Formularz (załącznik)

02.03.2017

Rzeczyca
dla mieszkańców gmin:
Rzeczyca, Czerniewice, Poświętne

Ochotnicza Straż Pożarna
w Rzeczycy (sala remizy)
ul. Ks. J. Kitowicza 1
97 - 220 Rzeczyca

845 - 1530

Formularz (załącznik)


PROW 2014-2020 - spotkania dotyczące naborów na Granty
W związku z przystąpieniem do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Dolina Pilicy na lata 2014-2020, a co za tym idzie zamiarem ogłaszania naborów wniosków o powierzenie grantów w ramach projektów grantowych zachęcamy sołtysów, przedstawicieli lokalnych stowarzyszeń, fundacji, jednostek sektora finansów publicznych, a także mieszkańców obszaru naszego działania, na spotkania informacyjne, dzięki którym dowiedzą się Państwo jak skutecznie ubiegać się o pozyskanie środków na dofinansowanie lokalnych inicjatyw.

PROW 204-2020 Zakresy wsparcia
Informujemy, że na naszej stronie internetowej jest dostępny szczegółowy opis poszczególnych "Zakresów wsparcia" - w postaci ulotki, oraz wzory dokumentów w tym formularze wniosków o przyznanie pomocy dla poddziałania 19.2. "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020.

PROW 2014-2020 - szkolenie z zakresu wsparcia przedsiębiorczości

BEZPŁATNE SZKOLENIA

W związku z przystąpieniem do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Dolina Pilicy na lata 2014-2020, a co za tym idzie zamiarem ogłaszania naborów dla działań z zakresu „Podejmowania działalności gospodarczej” i „Rozwijania działalności gospodarczej”, zachęcamy osoby, które zamierzają złożyć wnioski o przyznanie pomocy w tym zakresie, do zgłaszania się na bezpłatne szkolenia dotyczące zasad ubiegania się o przyznanie pomocy oraz praktycznych wskazówek przy wypełnianiu dokumentacji aplikacyjnej.
Zapisy na szkolenie trwają do dnia 17.02.2017 r. do godz. 800

Dla ułatwienia organizacji szkoleń prosimy zainteresowane osoby o wcześniejsze zgłoszenie w biurze LGD Stowarzyszenia Dolina Pilicy poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (załącznik w tabeli)
i odesłanie go na adres e – mail:
dolinapilicy@onet.eu bądź złożenie bezpośrednio w biurze LGD:
św. Antoniego 55, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.



PROW 2014-2020 - LSR - konsultacje społeczne

Konsultacje dotyczące zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju

Wypełniając wymóg poddania konsultacji społecznej propozycji wprowadzenia korekt w treści samej LSR, z uwagi na jej komplementarność z pozostałymi dokumentami udostępnionymi wcześniej lokalnym mieszkańcom, niniejszym również ją poddajemy Państwu pod szerszą analizę. Poprawki dotyczą m.in. grup defaworyzowanych (rozdz. III).


Na propozycje z Państwa strony czekamy do 2 lutego 2017 r. do godziny 16 00
PROW 2014-2020

Granty

PROW 2007-2013
Warsztaty

Projekty współpracy

Nasze projekty






Szlak Konny