MARKA Dolina Pilicy

Nawigacja
Strona główna
Kontakt
Galeria zdjęć
Szukaj
Stowarzyszenie
· RODO
· Władze
· Lista członków LGD
· Statut
· LSR
· Rada
· Regulaminy
· Dokumenty członkowskie
Region objęty LSR
· Gmina Aleksandrów
· Gmina Inowłódz
· Gmina Czerniewice
· Gmina Drzewica
· Gmina Lubochnia
· Gmina Mniszków
· Gmina Opoczno
· Gmina Poświętne
· Gmina Rzeczyca
· Miasto i Gmina Przedbórz
· Gmina Sławno
· Miasto i Gmina Sulejów
· Gmina Tomaszów Maz.
· Gmina Wielgomłyny
· Miasto i Gmina Wolbórz

Projekty partnerskie


Wydarzenia

Leader
· LEADER 2007-2013
Przetłumacz stronę

Logowanie
Nazwa użytkownika

Hasło



Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Szlak Konny


Ogłoszenie o naborze nr 5/2020/G Kultura
prow 2014-2020
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
OGŁOSZENIE O NABORZE NR 5/2020/G
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków:
od dnia 10.12.2020 r. do dnia 30.12.2020 r.
(od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00)

Zakres tematyczny operacji:

 • Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
  Realizowany przez: Rozwój obiektów kulturalnych w Krzętowie, Kruszynie, Smardzewicach, Pratkowicach, Karczowie

  Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:
  - Rozwój obiektów kulturalnych
Limit dostępnych środków w ramach projektu grantowego: 62 858,90 zł

Ogłoszenie o naborze nr 4/2020/G - Imprezy
prow 2014-2020
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
OGŁOSZENIE O NABORZE NR 4/2020/G
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy informuje o możliwości składania wniosków
o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków:
od dnia 16.11.2020 r. do dnia 07.12.2020 r.

Miejsce składania wniosków:
Stowarzyszenie Dolina Pilicy, ul. św. Antoniego 55, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

Zakres tematyczny operacji:

 • Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

  Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:
  - Zorganizowanie imprez lokalnych
Limit dostępnych środków w ramach projektu grantowego: 284 995,00 zł

Ogłoszenie o naborze nr 3/2020/G - Wsparcie organizacji
prow 2014-2020
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3/2020/G
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy informuje o możliwości składania wniosków
o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków:
od dnia 16.11.2020 r. do dnia 07.12.2020 r.

Zakres tematyczny operacji:

 • Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystywaniem rozwiązań innowacyjnych.

  Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:
  - wyposażenie, doposażenie organizacji pozarządowych, grup inicjatywnych, grup nieformalnych w stroje, sprzęt, instrumenty itp.
Limit dostępnych środków w ramach projektu grantowego: 146 458,00 zł

Zaproszenie na Posiedzenie Rady 15.10.2020 r.

Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia Dolina Pilicy zaprasza członków Rady na posiedzenie w sprawie wydania opinii w zakresie możliwości zmian umów o przyznanie pomocy zawartych w ramach wniosków w naborach nr 1/2017, 2/2017 i 3/2018

Posiedzenie planowane jest na dzień 15.10.2020 r. (czwartek) o godz. 1000
w siedzibie Stowarzyszenia Dolina Pilicy przy ulicy św. Antoniego 55, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.


Warsztaty - nowe terminy
warsztaty
Harmonogram realizacji warsztatów
Gmina Podmiot zgłaszający
- miejsce realizacji
Kategoria Warsztaty Liczba
dni/godzin

Nowy termin
Opoczno Bukowieckie Stowarzyszenie Kultury Ludowej i Sportu w Bukowcu Opoczyńskim Artystyczne Ozdoby ze sznurka 4 h
06.10.2020
Sulejów Fundacja Pingwinek, OSP w Kłudzicach Artystyczne Mydlarskie 3 h odwołane
12.10.2020
Opoczno Stowarzyszenie "Razem dla Sobawin" Artystyczne Bibułkarstwo 3 dni/12 h 12.10.2020
19.10.2020
26.10.2020
Sławno Gminny Ośrodek Kultury w Sławnie Artystyczne Ozdoby w technice Tiffany'ego 5 h
14.10.2020
Wolbórz Stowarzyszenie "Senior Uśmiech" w Wolborzu, Wolborskie Centrum Kultury Artystyczne Filcowanie 4 h
15.10.2020
Inowłódz Gminne Centrum Kultury w Inowłodzu Artystyczne Ozdoby ze sznurka 4 h
16.10.2020
Lubochnia Stowarzyszenie "Step by Step", Tarnowska Wola Artystyczne Ozdoby w technice Tiffany'ego 5 h
17.10.2020
Aleksandrów Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Aleksandrów, Świetlica Wiejska w Siucicach Artystyczne Mydlarskie 3 h
20.10.2020
odwołane
Mniszków Koło Gospodyń Wiejskich w Prucheńsku Małym Artystyczne Ozdoby w technice Tiffany'ego 5 h 23.10.2020
odwołane

Czerniewice

Gminny Ośrodek Kultury w Czerniewicach

Artystyczne
Mydlarskie

3 h
28.10.2020
odwołane
PROW 2014-2020


Warsztaty

Nasze projekty






Projekty współpracy

PROW 2007-2013
Granty