MARKA Dolina Pilicy

Nawigacja
Strona główna
Kontakt
Galeria zdjęć
Szukaj
Stowarzyszenie
· RODO
· Władze
· Lista członków LGD
· Statut
· LSR
· Rada
· Regulaminy
· Dokumenty członkowskie
Region objęty LSR
· Gmina Aleksandrów
· Gmina Inowłódz
· Gmina Czerniewice
· Gmina Drzewica
· Gmina Lubochnia
· Gmina Mniszków
· Gmina Opoczno
· Gmina Poświętne
· Gmina Rzeczyca
· Miasto i Gmina Przedbórz
· Gmina Sławno
· Miasto i Gmina Sulejów
· Gmina Tomaszów Maz.
· Gmina Wielgomłyny
· Miasto i Gmina Wolbórz

Projekty partnerskie


Wydarzenia

Leader
· LEADER 2007-2013
Przetłumacz stronę

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Szlak Konny


WYNIKI naboru nr 10/2019/G
prow 2014-2020
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 • 10/2019/G - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
Realizowany przez: Budowa lub przebudowa obiektów kulturalnych w Krzętowie, Kruszynie, Smardzewicach, Pratkowicach, Karczowie
Termin składania wniosków: od dnia 26.11.2019 r. do dnia 10.12.2019 r.
WYNIKI naboru nr 10/2019/G

WYNIKI naboru nr 9/2019/G
prow 2014-2020
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

9/2019/G - Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystywaniem rozwiązań innowacyjnych.
Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:
- szkolenia, warsztaty i inne działania społeczne wspierające grupy defaworyzowane
Termin składania wniosków: od dnia 26.11.2019 r. do dnia 10.12.2019 r.
WYNIKI naboru nr 9/2019/G

WYNIKI naboru nr 8/2019/G
prow 2014-2020
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 • 8/2019/G - Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.
  Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:
  - Zorganizowanie imprez lokalnych

  Termin składania wniosków: od dnia 26.11.2019 r. do dnia 10.12.2019 r.
WYNIKI naboru nr 8/2019/G

WYNIKI naboru nr 7/2019/G
prow 2014-2020
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 • 7/2019/G - Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystywaniem rozwiązań innowacyjnych.
  Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:
  - organizacja wydarzeń przyczyniających się do aktywizacji mieszkańców

  Termin składania wniosków: od dnia 26.11.2019 r. do dnia 10.12.2019 r.
WYNIKI naboru nr 7/2019/G

PROW 2014-2020 Lokalna Strategia Rozwoju - konsultacje społeczne do 03.02.2020

prow 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Konsultacje dotyczące zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju

W związku z zatwierdzeniem przez Komisję Europejską w dniu 16 grudnia 2019 r. zmiany PROW 2014 -2020, w wyniku której zwiększony został budżet działania LEADER oraz w związku z pismem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazującym informacje dotyczące zasad ubiegania się przez Lokalne Grupy Działania o podwyższenie środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność, Stowarzyszenie Dolina Pilicy osiągając na dzień 31 sierpnia 2019 r. wskaźnik wartości zawartych umów o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 w stosunku do limitu wskazanego umową ramową na poziomie 76,10%, może uzyskać dostęp do dodatkowych środków finansowych w wysokości 10 % dotychczasowego funduszu operacyjnego. Zgodnie jednak z obowiązkiem przeznaczenia co najmniej 50 % tych środków na rozwój przedsiębiorczości, biuro Stowarzyszenia opracowało wstępne założenia do ich uzyskania, wprowadzając jednocześnie zmiany w LSR.

Wypełniając obowiązek przeprowadzenia konsultacji w tym zakresie, niniejszym przedstawiamy Państwu do przeanalizowania nasze propozycje. Zmienione sekwencje tekstu zostały wyróżnione czerwona czcionką.

PROW 2014-2020


Warsztaty

Nasze projekty


Projekty współpracy

PROW 2007-2013
Granty