Informacja o złożonych wnioskach
Dodane przez Admin dnia Styczeń 02 2009 10:18:00
W dniu 31.12.2008r Stowarzyszenie Dolina Pilicy złożyło dwa wnioski do Urzędu Marszałkowskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Wnioski o tytułach „Mój pomysł na turystykę w Dolinie Pilicy” oraz „Mieszkańcy Doliny Pilicy rozwijają agroturystykę” i zostały ocenione pozytywnie pod względem formalnym.