Dofinansowane projekty
Dodane przez Admin dnia Luty 13 2009 08:31:22

Z przyjemnością informujemy, że złożone przez Stowarzyszenie Dolina Pilicy wnioski pod tytułem „Okolice Tuwima – integracja malowana wrażliwością i słowem…” oraz „Historia integruje pokolenia” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej” Działanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji” uzyskały pozytywną ocenę Komisji Oceny Projektów i zostały umieszczone na liście rankingowej z pełnym dofinansowaniem projektów odpowiednio w kwocie:

- wniosek „Okolice Tuwima – integracja malowana wrażliwością i słowem…” z budżetem 49 918,00 zł.

- wniosek „Historia integruje pokolenia” z budżetem 44 385,00 zł.

Z chwilą zawarcia umowy z WUP w Łodzi wszelkie informacje dotyczące realizacji w/w projektów dostępne będą na stronie internetowej www.dolinapilicy.pl