Kolejny projekt uzyskał dofinansowanie
Dodane przez Admin dnia Luty 24 2009 11:37:26

Ponownie mamy przyjemność poinformować Państwa, że wniosek złożony przez nasze Stowarzyszenie pod tytułem „Aktywność zawodowa nie kończy się po 50 – tce” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” , Działanie 6.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich” został rozpatrzony przez Komisję Oceny Projektów i uzyskał pozytywną ocenę z pełnym dofinansowaniem budżetu w kwocie 46 760,00 zł.

Realizacja w/w projektu będzie miała na celu zwiększenie aktywności, mobilności zawodowej oraz rozwój przedsiębiorczości kobiet powyżej 50 roku życia z obszaru działania Stowarzyszenia Dolina Pilicy. Planowane jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia gospodarstw agroturystycznych z elementami zasad budowania produktu turystycznego, warsztatów z bukieciarstwa z elementami florystyki, bibułkarstwa artystycznego oraz szkolenia z zakresu pozyskiwania umiejętności korzystania z technologii informatycznych.

Z chwilą zawarcia umowy z WUP w Łodzi wszelkie informacje dotyczące realizacji w/w projektów dostępne będą na stronie internetowej www.dolinapilicy.pl