Operacja własna LGD - decyzja
Dodane przez Admin dnia Maj 22 2020 11:25:51
prow 2014-2020
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Operacja Własna LGD NR 1/2020/OW

INFORMACJA O BRAKU ZGŁOSZENIA ZAMIARU REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy, realizując Lokalną Strategię Rozwoju (LSR) ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, informuje, że żaden inny podmiot niż LGD, a uprawniony do wsparcia nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej, o której mowa w art. 17 ust. 6 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378 ze zm.) w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja będzie zatem realizowana przez Stowarzyszenie Dolina Pilicy jako operacja własna.


Treść rozszerzona
prow 2014-2020
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Operacja Własna LGD NR 1/2020/OW

INFORMACJA O BRAKU ZGŁOSZENIA ZAMIARU REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy, realizując Lokalną Strategię Rozwoju (LSR) ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, informuje, że żaden inny podmiot niż LGD, a uprawniony do wsparcia nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej, o której mowa w art. 17 ust. 6 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378 ze zm.) w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja będzie zatem realizowana przez Stowarzyszenie Dolina Pilicy jako operacja własna.

Pismo Operacja Własna z dnia 22.05.2020